Nov 14, 2009

TOEIC 2 W7 Nov. 16 & Nov. 23

Menu  Part 1 & Part 5 (読まずに解く・読んで解く)

1. HW範囲
 • Vocab U8 4-6 分詞 不定詞 動名詞/紛らわしい単語 )
 • Part 1 Vocab (技術 Day 6)
 • 書き取り
 • オプション語彙問題 (U1 1-3: 絵で覚える!)
2. Part 6
 • プリント(2)(前回配布):答え合わせ
 • プリント(3) 一部:残りは各自
3. 文法確認:分詞構文
 • 分詞と分詞構文:基本解説
 • 分詞構文 基本 20
 • 分詞 態 15
4. 文法復習:オプション問題
 • +助 代 品 動 ♪♪ 20
 • +品 動 接 前 副 ♪ 15 (3mins)
 • +品詞 動詞 ♪♪ 15 (3mins)
 • +品詞 ♪♪ 20 (4mins)
  5. Study Log 7

  6. オプション問題(自宅学習用)
  •  +Part 1 ♪ 20 Quiz
  •  +Management:プリント版 
  •  +Management:単語と意味を組み合わせる
  •  +品詞 語彙 ♪♪ 10 (4mins; Management)
  •  +分詞 態 ほか ♪♪ 20


  11/23 は休講

  1. 必須
  • Vocab U7 1-3 (Open on Nov. 23)
  • StudyLog8 (Open on Nov. 23)
  2. 自習用素材
  • Advertisement(商品広告):絵つき&Part5風語彙問題
  • Advertisement(求人広告):絵つき&Part5風語彙問題
  • +Part 1 ♪ 10
  • +Part 1 ♪ 20
  • +Part 2 ♪♪ 20
  • +品詞・動詞 (Part 5, Part 6) ♪♪ 10
  • +Part 7 153-157 (letter & email)
  • +Part 7 162-166 (form & letter)
  • +Part 7 171-175 (announcement & letter)

  No comments:

  Post a Comment