Nov 7, 2009

TOEIC 2 W6 Nov. 9

Menu

1. HW範囲

  • 語彙小テスト(でるとこU8, 1-3)/書き取り 
  • Part 5 小テスト(技術 Day 5)
  • オプション語彙問題
2. Part 6 の解き方(スライド/プリント)

  • 文法確認:品詞・動詞(時制、態)・関係詞・接続表現

3. Study Log 6
4. オプション問題:
5. 次のHW確認

No comments:

Post a Comment