Jul 9, 2009

TOEIC 入門 W13 (July, 9)

Menu

1. Vocab Quiz 12 「でまくり」1-300
2. シャドゥイングの練習法(効果)
3. Part 5 40問 (ESL Lab)
4. Part 2 30問 (ESL Lab)+練習法 

---------------------------------
☆学習計画

HW
1.「でまくり」
* 1-300の復習:CDをきちんと活用すること。
* 耳で聞いて口から出すこと。

2. ESL Lab クイズ

No comments:

Post a Comment