Jul 4, 2009

Grammar W12/W11

(A) W8: Review U1-U6
(A) W12 (B) W11

Unit 10 Writing a Postcard: 受動態
1. Review Quiz (未来形 & 希望の表現;現在形・現在進行形・過去形)
2. 宿題確認: (ハンドアウト)
3. テキスト練習問題:
4. 補足&練習: ハンドアウト


HW
  • ブログ投稿(Journal)
  • これまでの課題(未提出・未投稿分)

No comments:

Post a Comment